Oznamujeme zákazníkom že v mesiacoch júl, august bude prevádzka Fitkrabičiek zatvorená. Začíname 3.9.2018.

Ponuka programov

Pri výbere programu je potrebné mať na zreteli aká je vaša požiadavka na výsledný efekt, či sa snažíte len zdravo stravovať alebo chcete postupne chudnúť. Takisto treba zvážiť aká je vaša pohybová aktivita počas dňa.


Program Línia

  •  denný energetický príjem cca 5000 kJ
  •  určený na redukciu hmotnoti
Program Fit 1
  • denný energetický príjem cca 6000 kJ
  • prevažne určený pre ženy so snahou postupne redukovať hmotnosť
Program Fit 2
  • denný energetický príjem cca 8000 kJ-určený ženám s vyššou hmotnosťou, ktoré chcú začať redukovať hmotnosť miernejším tempom
  • určený ženám s normálnou hmotnosťou, ktoré chcú hmotnosť udržať pri pravidelnom a zdravom stravovaní
  • určený mužom, ktorí sa snažia o redukciu hmotnosti

 
 

 

ako to  funguje